Podejrzewasz u siebie depresję?

Jest to test opracowany przez amerykańskiego psychiatrę prof. Aarona Becka.
Z każdego punktu należy wybrać jedną odpowiedź, która w najlepszy sposób opisuje Twój stan w wybranym okresie.
Możesz dokonać oceny ostatniego miesiąca, tygodnia lub doby.

Jeśli chcesz zorientować się, jaki jest Twój obecny stan
– odpowiedz na poniższe pytania.

test-becka

Pamiętaj, że skala depresji jest jedynie narzędziem pomocniczym – wynik tego testu nie jest diagnozą i powinien zostać skonsultowany z psychologiem lub psychiatrą. Pamiętaj, że skierowanie do poradni zdrowia psychicznego nie jest wymagane.