Współwystępowanie innych zaburzeń psychicznych w dużej depresji

Wśród osób z depresją częste jest współwystępowanie innych zaburzeń psychicznych, które mogą pogarszać przebieg kliniczny oraz zwiększać obciążenia ekonomiczne. Autorzy z Tajlandii przeprowadzili badanie mające na celu ocenę częstości tego zjawiska u chorych z dużą depresją (major depressive disorder, MDD). Celem badania było także porównanie częstości zaburzeń towarzyszących u osób z epizodem MDD obecnie i w wywiadzie, oraz u osób z wysokim i niskim ryzykiem zachowań samobójczych.

W przekrojowym badaniu uczestniczyło 250 pacjentów. Dla potwierdzenia MDD oraz stwierdzenia zaburzeń towarzyszących użyto kwestionariusza Mini International Neuropsychiatric Interview. MDD potwierdzono u 190 osób, 60 wykluczono z badania z powodu rozpoznania choroby dwubiegunowej.

Spośród 190 pacjentów, u 25,8% stwierdzono obecny epizod MDD, a u 74,2% epizod MDD w wywiadzie, 80% stanowiły kobiety, średni wiek badanych 50 lat. U 67 pacjentów (35,3%) stwierdzono towarzyszące zaburzenie psychiczne, w tym szczegółowo występowały: dystymia (19.5%), wszystkie zaburzenia lękowe (21.1%) (lęk napadowy [6.8%], agorafobia [5.8%], fobia społeczna [3.7%], zaburzenie obsesyjno-kompulsywne [OCD] [4.7%], lek uogólniony [5.3%], zespół stresu pourazowego [4.2%]), uzależnienie od alkoholu (0.5%), zaburzenia psychotyczne (1.6%) o osobowość antyspołeczna (1.1%).

Osoby z aktualnym epizodem MDD miały częściej zaburzenie obsesyjno-kompulsywne (P<0.001), zaburzenie psychotyczne (P=0.048), lek napadowy (P=0.017), oraz ryzyko zachowań samobójczych (P<0.001)

Zwiększone ryzyko zachowań samobójczych stwierdzono u 32,1% – pacjenci ci mieli częściej towarzyszące zaburzenie lękowe (P=0.019) i psychotyczne (P=0.032).

Badanie potwierdziło zatem częste współwystępowanie innych zaburzeń psychicznych u osób z dużą depresją.

Opracowane na podstawie: Internet / 10 listopada 2014
Marcin Sokołowski

Papan Thaipisuttikul i wsp. Psychiatric comorbidities in patients with major depressive disorder, LINK: Neuropsychiatr Dis Treat. 2014;10:2097 (dostępny pełen tekst)

0 replies on “Współwystępowanie innych zaburzeń psychicznych w dużej depresji”