Nawracanie depresji

Depresja to choroba nawracająca

 • Część pacjentów przechodzi tylko jeden epizod depresji w swoim życiu.
 • Jednak depresja ma charakter nawracający.
 • Aż 75% chorych zachoruje ponownie w ciągu 2 lat od wyleczenia poprzedniego epizodu.
 • Aby zmniejszyć ryzyko nawrotów konieczne jest ścisłe stosowanie się do zaleceń lekarza.
 • Niezwykle istotne jest kontynuowanie leczenia minimum przez 6 miesięcy, a nawet dłużej.

Ryzyko nawrotu

 • Największe ryzyko nawrotu występuje w okresie bezpośrednio w okresie ustąpienia objawów choroby,
 • U około 12% chorych dochodzi do nawrotu w okresie 4 tygodni po ustąpieniu objawów,
 • U około 25% chorych dochodzi do nawrotu w okresie 12 tygodni od ustąpienia objawów,
 • U około 40% chorych – w okresie 40 tygodni,
 • Po tym okresie częstotliwość występowania nawrotów stopniowo spada.

Im dłużej u pacjenta obserwuje się brak objawów depresji, tym niższe prawdopodobieństwo wystąpienia nawrotu choroby

Czynniki ryzyka nawrotów

 • Częste występowanie nawrotów w przeszłości,
 • Zaawansowany wiek,
 • Przewlekły stres psychospołeczny,
 • Współistnienie innych schorzeń psychicznych,
 • Współistnienie innych chorób somatycznych,
 • Długi czas trwania poprzedniego epizodu,
 • Niepełne ustąpienie objawów choroby podczas remisji

Na podstawie: Cierpiałkowska 2007, Wittchen 2010, Berto 2000.