Depresja a praca

Na depresję choruje

około 1, 5 miliona Polaków

Zgodnie z danymi epidemiologicznymi są to bardzo często osoby między 20 a 40 rokiem życia. Autorzy raportu „Depresja – analiza kosztów ekonomicznych i społecznych”, który został przygotowany przez Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego podkreślają, że zgodnie z ich analizami największe koszty generują właśnie osoby w wieku produkcyjnym. Zgodnie z założeniami jest to ta grupa społeczna, która powinna generować Produkt Krajowy Brutto, niestety, obecność depresji sprawia, że często generuje koszty. Autorzy raportu podkreślają, że nasilenie problemu dotyka nie tylko chorych, ale także polską gospodarkę i pracodawców.

Koszty ponoszone przez Narodowy Fundusz Zdrowia, kształtują się rocznie na poziomie około 170 milionów. Są jednak blisko pięciokrotnie niższe od kosztów Zakładu Ubezpieczeń Zdrowotnych (762 miliony złotych).

W 2013 roku, w związku z zaburzeniami depresyjnymi zanotowano

5,38 mln dni absencji chorobowej

Rocznie z powodu depresji tracimy w Polsce

ponad 24 tysiące lat produktywności

Są to straty dla gospodarki rzędu

1 – 2,6 miliarda złotych

Co więcej, nawet jeśli pracownik chorujący na depresję jest obecny w pracy to pracuje o około 20% mniej produktywnie, a więc można przyjąć, że pracuje nie pięć, tylko 4 razy w tygodniu.

Eksperci podkreślają, że depresja jest chorobą, którą można skutecznie wyleczyć. Oznacza to, że znakomita większość chorych może powrócić do pełnej aktywności zawodowej i efektywnie realizować się na tym polu. Niezbędna jest do tego świadomość, że skuteczna pomoc specjalistów (psychiatrów i psychologów) na jak najwcześniejszym etapie rozwoju choroby poprawia efektywność terapii.

Depresja jest najczęściej diagnozowana u osób w przedziale wiekowym

20-40 lat

  • Depresja jest główną przyczyną utraty wydajności pracy z powodu zwolnień lekarskich i wcześniejszego przechodzenia na rentę,
  • Wydajność pracy u chorujących na depresję jest przeciętnie o 5-6 godzin tygodniowo niższa w porównaniu do osób bez depresji
  • W Polsce depresja znajduje się w pierwszej dziesiątce najwyższych wydatków na świadczenia związane z niezdolnością do pracy (ref. ZUS 2012).

ZUS 2012,
J. Olsen, et al. Eur J Neurology. 2012;19:155-162
Stewart WF, et al. JAMA, 2003, 299 (23);3135-3144