PRZEŁOŻENIE TERMINÓW SZKOLEŃ I LEKCJI POKAZOWEJ NT. DEPRESJI WŚRÓD MŁODZIEŻY PT. (NIE)WIDZIALNA NASTOLETNIA DEPRESJA

Postępując odpowiedzialnie i dbając o  bezpieczeństwo prowadzących i uczestników szkoleń nt. depresji wśród młodzieży realizowanych w ramach 14. edycji kampanii Forum Przeciw Depresji oraz w związku z rekomendacją Głównego Inspektora Sanitarnego oraz z uwagi na rekomendacje służb sanitarno-epidemiologicznych, związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, podjęliśmy decyzję o przełożeniu terminów zaplanowanych szkoleń, które miały się odbyć w najbliższym czasie w Katowicach (23.03), we Wrocławiu (3.04) oraz w Gdyni (24.04).

 

O nowych terminach poinformujemy na stronie www.forumprzeciwdepresji.pl oraz na fanpage www.facebook.com/ForumPrzecieDepresji

 

Na tę chwilę termin szkolenia zaplanowanego w Warszawie w dniu 5 czerwca 2020 roku zostaje utrzymany.

0 replies on “PRZEŁOŻENIE TERMINÓW SZKOLEŃ I LEKCJI POKAZOWEJ NT. DEPRESJI WŚRÓD MŁODZIEŻY PT. (NIE)WIDZIALNA NASTOLETNIA DEPRESJA”