WARSZAWA / PRZEŁOŻENIE TERMINU SZKOLENIA I LEKCJI POKAZOWEJ NT. DEPRESJI WŚRÓD MŁODZIEŻY PT. (NIE)WIDZIALNA NASTOLETNIA DEPRESJA

Postępując odpowiedzialnie i dbając o bezpieczeństwo organizatorów, prowadzących i uczestników szkoleń nt. depresji wśród młodzieży realizowanych w ramach 14. edycji kampanii Forum Przeciw Depresji na podstawie obowiązujących decyzji administracyjnych władz mówiących o zakazie organizacji imprez masowych, związanym z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa (COVID-19), podjęliśmy decyzję o przełożeniu terminu zaplanowanego szkolenia, które miało się odbyć w 5 czerwca 2020 roku w Warszawie.

O nowym terminie poinformujemy na stronie www.forumprzeciwdepresji.pl oraz na fanpage www.facebook.com/ForumPrzecieDepresji

Jednocześnie przypominamy, że na stronie www.forumprzeciwdepresji.pl/nastoletnia-depresja dostępne są m.in. poradniki dla nauczycieli, rodziców i uczniów nt. depresji wśród dzieci i młodzieży, a także krótkie filmy – wywiady z nastolatkami, które chorowały na depresję oraz z ekspertami – lekarzem psychiatrą i psychologiem.

 

0 replies on “WARSZAWA / PRZEŁOŻENIE TERMINU SZKOLENIA I LEKCJI POKAZOWEJ NT. DEPRESJI WŚRÓD MŁODZIEŻY PT. (NIE)WIDZIALNA NASTOLETNIA DEPRESJA”