Dlaczego depresja często współwystępuje z chorobami sercowo-naczyniowymi?

Choroby sercowo-naczyniowe (cardiovascular disease, CVD) oraz depresja stanowią dwie główne przyczyny współczesnych obciążeń zdrowotnych.  Choroby te często współwystępują, część badań wskazuje, że mogą wzajemnie na siebie oddziaływać w sposób przyczynowy. Neurotyczność –  cecha osobowości polegająca na silnym niezrównoważeniu emocjonalnym o charakterze nerwicowym, niskiej odporności na stres, skłonności do popadania w stany lękowe, jest istotnym, potwierdzonym  czynnikiem ryzyka depresji a także CVD (choć jest to udokumentowane w  mniejszym stopniu).

Możliwym czynnikiem łączącym wspomniane zależności może być funkcja układu autonomicznego. Zmniejszona zmienność rytmu serca(heart rate variability, HRV) wiąże się z depresją i CVD Autorzy badali te zależności w reprezentatywnej próbie 1255 osób, uczestników badania MIDUS (Midlife in the U.S).

Badacze stwierdzili, że wyższy stopień neurotyczności wiąże się z redukcją HRV zarówno w spoczynku jak i pod wpływem stresu. Związek ten był niezależny od wieku, płci, wzrostu, wagi i BMI. Neurotyczność może zatem częściowo wyjaśniać częste współwystępowanie depresji i CVD

Opracowane na podstawie: Internet / 7 maja 2015
Marcin Sokołowski

Iva Čukić, Timothy C. Bates. The Association between Neuroticism and Heart Rate Variability Is Not Fully Explained by Cardiovascular Disease and Depression, LINK:PLoS ONE 10(5): e0125882 (dostępny pełen tekst)

 

0 replies on “Dlaczego depresja często współwystępuje z chorobami sercowo-naczyniowymi?”