Depresja a ryzyko zgonu w chorobie wieńcowej

W badaniu przeprowadzonym u blisko 25 tysięcy pacjentów z rejestru Intermountain Health System, z angiograficznie potwierdzoną chorobą wieńcową, obserwowano chorych średnio 9,7 lat od momentu rozpoznania choroby wieńcowej.

W tym czasie nowy epizod depresji wystąpił u 15% badanych. W grupie pacjentów z depresją  zmarło 38% chorych, w grupie bez depresji – 50% chorych.

Główna badaczka, Dr Heidi May (Intermountain Healthcare in Salt Lake City) stwierdziła, że  depresja była najsilniejszym czynnikiem ryzyka zgonu spośród ocenianych, włączając wiek, niewydolność serca, cukrzycę, wysokie ciśnienie tętnicze, niewydolność nerek i zawał lub udar w wywiadzie.

Według badaczy przyczyną obserwowanej zależności może być gorsze przestrzeganie zaleceń farmakoterapii i zachowań prozdrowotnych  przez pacjentów z depresją. Bezpośrednie znaczenie mogą mieć też zmiany patofizjologiczne wiążące się z depresją (np. dysregulacja autonomicznego układu nerwowego).

European Heart Journal — Quality of Care & Clinical Outcomes.

0 replies on “Depresja a ryzyko zgonu w chorobie wieńcowej”