Szkolenie dla nauczycieli i lekcja pokazowa pt. (Nie)widzialna Nastoletnia Depresja

UWAGA 

– ZAPISY ZAKOŃCZONE  

Zamknęliśmy listę osób zgłoszonych na pierwsze Szkolenie i lekcję pokazową nt. depresji wśród dzieci i młodzieży. Serdecznie dziękujemy za zainteresowanie.

Proszę śledzić nasz fanpage na Facebooku i stronę internetową. O naszych kolejnych działaniach będziemy Was na bieżąco informować.

 

Zapraszamy nauczycieli, pedagogów i psychologów szkół ponadpodstawowych i klas 7-8 szkół podstawowych na szkolenie oraz lekcję pokazową o depresji wśród dzieci i młodzieży, które odbędą się 15 listopada 2019 roku, w godzinach 10.30 – 13.00, w Collegium Civitas w Warszawie, Pałac Kultury i Nauki, plac Defilad 1, XII piętro. Szkolenie odbywa się w ramach  XIII edycji Kampanii społecznej  Forum Przeciw Depresji – (Nie)widzialna Nastoletnia Depresja.

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy merytorycznej oraz praktycznych wskazówek i narzędzi, które ułatwią możliwość samodzielnego realizowania lekcji na temat depresji dla swoich uczniów.

Plan szkolenia 

Wykład eksperta medycznego:

Przyczyny depresji u nastolatków

 • Dlaczego chorują już dzieci
 • Co sprzyja rozwojowi choroby
 • Czy mamy wpływ na czynniki, które predysponują do rozwoju depresji

Objawy depresji u nastolatka:

 • Jak zobaczyć depresję u dziecka
 • Czy obniżony nastrój to zawsze depresja
 • Chore czy źle wychowane? Jak nie pomylić depresji z buntem nastolatka

Myśli samobójcze w depresji

 • Dlaczego u dzieci pojawiają się myśli o samobójstwie
 • Jak nie przegapić subtelnych sygnałów, które wysyła dziecko
 • Jak reagować w sytuacji zagrożenia

Rola dialogu w depresji

 • Konieczność budowania więzi z dzieckiem od najmłodszych lat
 • Siła rozmowy i wzajemnego zaufania

Co dalej, gdy usłyszymy diagnoza: depresja?

 • Gdzie szukać pomocy
 • Jak wspierać swoje dziecko
 • Czego na pewno nie robić

Wystąpienie ekspertki specjalizującej się w pomocy telefonicznej i online dzieciom oraz dorosłym w trudnych sytuacjach życiowych:

 • Jak presja otoczenia wpływa na życie nastolatków
 • Z jakimi problemami borykają się dzieci i nastolatki?
 • Do czego doprowadza dzieci to z pozoru beztroskie dzieciństwo (Masz się „tylko uczyć”)?
 • Dlaczego rodzice nie zauważają depresji u swoich dzieci mówiąc, że są po prostu źle wychowane?
 • Dlaczego dialog i więź z dzieckiem są tak ważne?

 Wykład edukatorki, współautorki materiałów metodycznych dla nauczycieli, która przedstawi Scenariusz lekcji o depresji w praktyce:

 • Na co warto zwrócić szczególną uwagę?
 • Jakie pytania czy reakcje uczniów mogą się pojawić i jak sobie z nimi poradzić?
 • Jak nakłonić uczniów do otwartej i szczerej rozmowy?
 • Jak rozmawiać i słuchać, a nie tylko zadawać pytania?
 • Skąd pobrać materiały metodyczne.

Szkolenie poprowadzą:

dr n med. Tomasz Srebnicki

Starszy asystent w Klinice Psychiatrii Wieku Rozwojowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, certyfikowany terapeuta poznawczo-behawioralny (certyfikat PTTPB nr 83). Wykładowca w Szkole Psychoterapii Centrum CBT-EDU. W codziennej praktyce zajmuje się diagnozą psychologiczną i neuropsychologiczną dzieci i młodzieży, prowadzi terapię poznawczo-behawioralną zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego, zaburzeń tikowych, zaburzeń lękowych i innych zaburzeń emocjonalnych, zaburzeń nastroju, anoreksji i bulimii, pracuje z dziećmi z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej i zaburzeń koncentracji uwagi (ADHD) zaburzeniami zachowania oraz ich rodzinami, prowadzi terapię oraz treningi rodzicielskie dla rodziców dzieci z ADHD.

Lucyna Kicińska

Absolwentka Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego, Studium Terapii Narracyjnej. Od 15 lat związana z organizacjami pozarządowymi specjalizującymi się w pomocy telefonicznej i online dzieciom i dorosłym w trudnych sytuacjach życiowych. Członkini Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego. Autorka narzędzi edukacyjnych dotyczących bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Prowadzi szkolenia profesjonalistów z zakresu świadczenia pomocy przez telefon i online, przeciwdziałania przemocy, zachowaniom ryzykownym dzieci, autoagresji i samobójstwom.

Agnieszka Górecka

Wiceprezeska Fundacji Edukacji Społecznej, pedagog, terapeutka TSR, trenerka umiejętności psychospołecznych, coach oddechem, specjalistka w zakresie zdrowia psychoseksualnego, współautorką poradników metodycznych z zakresu edukacji zdrowotnej dla nauczycieli, w tym Scenariusza lekcji nt. depresji. Współprowadziła pierwsze zajęcia w szkołach ponadpodstawowych w ramach pilotażowego programu edukacyjnego (Nie)widzialna Nastoletnia Depresja

 

Patronat merytoryczny szkolenia

Szkolenie zostało objęte honorowym patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty

Partnerzy

Ilość miejsc ograniczona. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.
Po zakończeniu szkolenia każdy uczestnik otrzyma certyfikat.

 

 

Wysyłanie zgłoszenia mailem jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie podanych w mailu danych osobowych, które będą przetwarzane tylko na potrzeby szkolenia i zostaną usunięte niezwłocznie po jego zakończeniu.

Podane w mailu zgłoszeniowym dane osobowe są zbierane przez  firmę Enees Natalia Stasiakowska-Jabłońska z siedzibą przy ul. Orzechowej 1, 05-520 Konstancin-Jeziorna, która jest administratorem danych osobowych zbieranych w celu organizacji szkolenia dla nauczycieli nt. depresji.  W każdej chwili możesz skorzystać z przysługujących Ci praw, w tym: wycofać zgodę na przetwarzanie danych, uzyskać dostęp do swoich danych; poprosić o: sprostowanie i uzupełnienie danych, usunięcie danych; ograniczenie przetwarzania danych; wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych, wystąpić o przeniesienie danych; wnieść skargę do organu nadzorczego.

0 replies on “Szkolenie dla nauczycieli i lekcja pokazowa pt. (Nie)widzialna Nastoletnia Depresja”