Za nami szkolenie dla nauczycieli i lekcja pokazowa o depresji wśród dzieci i młodzieży

15 listopada 2019 roku w Warszawie odbyło się pierwsze szkolenie oraz lekcja pokazowa o depresji wśród dzieci i młodzieży skierowana do nauczycieli szkół ponadpodstawowych i nauczycieli klas 7-8 szkół podstawowych. Była to kolejna aktywność realizowana w ramach XIII edycji kampanii społecznej Forum Przeciw Depresji – (Nie)widzialna Nastoletnia Depresja. Szkolenie odbyło się w Collegium Civitas, które było partnerem wydarzenia.

Ideą szkolenia było przekazanie wiedzy merytorycznej oraz praktycznych wskazówek i narzędzi, które ułatwią możliwość samodzielnego realizowania przez nauczycieli lekcji na temat depresji dla swoich uczniów.

Skąd się bierze depresja?

To jedno z pierwszych pytań, które jest stawiane kiedy zaczyna się rozmowę o depresji. Wiedza na temat tego jakie są przyczyny choroby, co wpływa na jej rozwój, a także jak ją rozpoznać i nie pomylić z młodzieńczym buntem jest fundamentem oraz pierwszym krokiem w świadomej i skutecznej pomocy osobie – nastolatkowi, który może chorować na depresję. Absolutnie nie chodzi o to, aby nauczyciel stawiał diagnozę i wchodził w rolę lekarza. Rzecz w tym, aby miał świadomość z czym wiąże się depresja, aby był wyczulony na wszelkie, nawet subtelne sygnały, które wysyła uczeń i aby nie bał się reagować – czy to poprzez zainicjowanie rozmowy z nastolatkiem, okazanie wsparcia i zrozumienia dla sytuacji, w której się znalazł, czy podpowiedź gdzie może szukać pomocy, ale również przez kontakt z rodzicami dziecka.

 

O przyczynach depresji u nastolatków, jej objawach i roli dialogu w chorobie, a także konieczności budowania więzi z dzieckiem od najmłodszych lat opowiedział dr n. med. Tomasz Srebnicki psycholog, psychoterapeuta i superwizor w Klinice Psychiatrii Wieku Rozwojowego WUM oraz Centrum CBT w Warszawie.

 „Wciąż udaje”, czyli jak presja wpływa na życie nastolatków.

 Człowiek jest istotą społeczną i to czego potrzebuje w życiu przede wszystkim to akceptacja, uznanie oraz poczucie przynależności. Tymczasem, to co często otrzymuje – już od najmłodszych lat – to porównywanie, krytykę, ocenianie. Nastolatek poddawany jest ciągłej presji spełniania oczekiwań i wymagań bycia lepszym, szybszym, mądrzejszym, ładniejszym, bogatszym.  Wielu młodych ludzi nie radzi sobie z tym ciężarem. Czują się osamotnione, nie otrzymują należnego wsparcia i zrozumienia od  najbliższych – rodziny czy otoczenia. A to właśnie dzięki najbliższym nastolatkowie mają szanse poradzić sobie z problemami i wyjść z kryzysu.

 

Lucyna Kicińska specjalizująca się w pomocy telefonicznej i online dzieciom oraz dorosłym w trudnych sytuacjach życiowych, zwróciła także uwagę na to czym jest wypalenie uczniowskie, jakie są skutki stresu u nastolatka, a także jakie są objawy kryzysu i jak dziecko interpretuje trudne emocje.

Jak nakłonić uczniów do otwartej i szczerej rozmowy? Czyli lekcja o depresji.

Poprowadzenie zajęć o depresji w taki sposób, aby uczniowie otworzyli się na szczerą, otwartą i dojrzałą dyskusję jest sensem i celem tych lekcji.  W trakcie drugiej – praktycznej części szkolenia uczestnicy dowiedzieli się na co zwrócić szczególną uwagę podczas rozmowy z młodzieżą o depresji, jakie pytania czy reakcje uczniów mogą się pojawić i jak sobie z nimi poradzić.

 

Agnieszka Górecka – współautorka poradnika metodycznego dla nauczycieli i realizatorka zajęć dla uczniów: „Nastoletnia Depresja” krok po kroku pokazała jak skorzystać z konspektu zajęć dla nauczycieli, pokazała skąd pobrać materiały metodyczne i w jaki sposób z nich korzystać.

W szkoleniu wzięło udział 150 uczestników, m.in., nauczycieli, psychologów, pedagogów i dyrektorów szkół z Warszawy i województwa mazowieckiego.

 

Patronat merytoryczny udzieliło Polskie Towarzystwo Psychiatryczne

Patronat Honorowy udzielił Mazowiecki Kurator Oświaty

Partnerami spotkania była uczelnia Collegium Civitas oraz Fundacja Edukacji Społecznej.

0 replies on “Za nami szkolenie dla nauczycieli i lekcja pokazowa o depresji wśród dzieci i młodzieży”