Naukowcy: „Depresja dotyka aż 70 proc. kobiet przechodzących menopauzę”. Wymieniono czynniki ryzyka

Nowe badanie nie tylko potwierdza wysoką częstość występowania depresji, ale także największe czynniki ryzyka jej wystąpienia u kobiet po menopauzie, a także wszelkie relacje z lękiem i strachem przed śmiercią. Wyniki badań opublikowano w czasopiśmie The North American Menopause Society (NAMS).

Wraz ze spadkiem produkcji hormonów w okresie menopauzy kobiety są bardziej podatne na szereg problemów psychologicznych, w tym depresję, lęk, drażliwość, nerwowość, smutek, niepokój, problemy z pamięcią, brak pewności siebie i koncentracji oraz utratę libido. Jednocześnie w miarę starzenia się kobiet strach przed śmiercią staje się bardziej widoczny. Depresja i lęk, które są najczęstszymi problemami psychologicznymi występującymi podczas okresu przekwitania, prawdopodobnie zwiększają ten lęk.

W tym nowym badaniu z udziałem 485 tureckich kobiet po menopauzie w wieku od 35 do 78 lat badacze starali się ustalić częstość objawów depresyjnych u kobiet po menopauzie, zmienne czynniki wpływające na nie, a także poziom lęku i strachu przed śmiercią. Następnie ocenili związek między wszystkimi tymi zmiennymi a depresją pomenopauzalną. Odkryli, że depresja u kobiet po menopauzie jest częstym i ważnym problemem zdrowotnym, który wymaga dalszych badań. W tym konkretnym badaniu potwierdzono, że 41% uczestników doświadczyło jakiejś formy depresji, choć przypuszcza się, że odsetek ten był niższy niż w niektórych wcześniejszych badaniach z powodu nieco niższego wieku uczestników (średni wiek 56,3 lat).

Czynniki ryzyka

Ponadto naukowcy zidentyfikowali czynniki ryzyka, które najbardziej wpłynęły na depresję w okresie pomenopauzalnym. Obejmowały one bycie wdową lub oddzielenie od małżonka, spożywanie alkoholu, wszelkie przypadki medyczne wymagające ciągłego leczenia, obecność jakiejkolwiek niepełnosprawności fizycznej, chorobę psychiczną zdiagnozowaną przez lekarza oraz posiadanie czwórki lub więcej żyjących dzieci. Nie potwierdzili jednak żadnego związku między depresją a strachem przed śmiercią, chociaż nieco młodszy wiek badanej grupy mógł mieć wpływ na ten brak związku.

Źródło: zdrowie.wprost.pl

0 replies on “Naukowcy: „Depresja dotyka aż 70 proc. kobiet przechodzących menopauzę”. Wymieniono czynniki ryzyka”