Otyłość, alkohol i depresja są ze sobą ściśle powiązane

Wyniki pierwszego badania, w którym skupiono się na wzajemnych relacjach nadużywania alkoholu, nadwagi oraz depresji u młodych osób, wskazują na to, że wszystkie te trzy czynniki, szczególnie u kobiet, są ze sobą ścisłe powiązane.

Doktor Carolyn A. McCarty oraz jej współpracownicy z Seattle Children’s Research Institute również odkryli, że ponad połowa spośród kobiet i mężczyzn w wieku od 21 do 30 lat, którzy uczestniczyli w ich badaniu, miała problem przynajmniej z jednym z tych czynników. Doktor McCarty martwi się jednak, że wyniki badania stanowią jedynie wierzchołek góry lodowej, ponieważ definicje nadużywania alkoholu, otyłości oraz depresji stosowane podczas ich pracy badawczej były stosunkowo rygorystyczne.

W niniejszym badaniu prowadzono obserwacje młodych kobiet i mężczyzn od 1985 roku, kiedy byli oni w wieku szkolnym (a dokładnie w piątej klasie szkoły podstawowej). Aby zrozumieć wzajemne relacje zachodzące między zaburzeniami depresyjnymi, otyłością i spożywaniem alkoholu w zbyt dużej ilości, grupa badawcza doktor McCarty analizowała dane pochodzące z wywiadów przeprowadzonych z uczestnikami badania, gdy osiagnęli oni wiek 24, 27 i 30 lat.

W wieku 21 lat przynajmniej dwa z wyżej wymienionych problemów dotyczyły 8% kobiet i 21% mężczyzn. Jednak z czasem występowanie więcej niż jednego z tych czynników obserwowano częściej u kobiet niż u mężczyzn. Jedyną zależnością, jaką badacze zaobserwowali w stosunku do mężczyzn było to, że otyli 27-latkowie mieli mniejsze prawdopodobieństwo zachorowania na depresję w wieku 30 lat.

U kobiet, u których w wieku 27 lat rozwinęła się depresja, prawdopodobieństwo uzależnienia alkoholowego w wieku lat 30 było trzy razy wyższe, niż u kobiet zdrowych. Z kolei 24-latki nadużywające alkoholu w wieku 27 lat niemal 4 razy częściej cierpiały w powodu otyłości, co z kolei podwajało ryzyko depresji.

U obu płci zaobserwowano zależność między niższym dochodem a wyższym ryzykiem depresji i otyłości.

To, co może wiązać alkoholizm, otyłość i depresję, to tendencja pacjentów cierpiących na te schorzenia do rozmyślania nad negatywnymi wydarzeniami.

Psycholog doktor Susan Nolen-Hoeksma twierdzi, że powyższe czynniki stanowią „toksyczny trójkąt” obejmujący objadanie się, popijanie i nadmierne rozmyślanie. Pani doktor dodaje, że badania wykazały, iż osoby, które zbytnio się zastanawiają nad swoim życiem, częściej zapadają na depresję i chorobę alkoholową oraz objadają się w ten sposób radząc sobie z problemami.

Doktor McCarty uważa, że aktywność fizyczna, trening świadomości oraz radzenia sobie ze stresem mogą pomóc w walce z trzema ramionami „toksycznego trójkąta”. Strategie leczenia depresji, problemów alkoholowych i otyłości, które są powiązane z zaburzeniami w mózgowym systemie „kar i nagród”, są nastawione na znalezienie osobom cierpiącym z powodu tych problemów alternatywnych niż alkohol i jedzenie sposobów nagradzania się. „Musimy zastanowić się na tym, jak tacy pacjenci w naturalny sposób mogą nagradzać się, poprzez pozytywne doświadczenia życiowe”, mówi na zakończenie Pani doktor.

General Hospital Psychiatry, September/October 2009
Na podstawie notatki Anne Harding, Reuters Health

0 replies on “Otyłość, alkohol i depresja są ze sobą ściśle powiązane”