Zapobieganie depresji u dzieci i młodzieży jest możliwe dzięki programom profilaktycznym

Według statystyk amerykańskich ryzyko wystąpienia przynajmniej jednego epizodu zaburzeń depresyjnych u osób poniżej 18 roku życia wynosi około 20%. Szacuje się, że połowa pierwszych w życiu ataków depresji ma miejsce w okresie dojrzewania, a wczesny początek wiąże się w tej chorobie z cięższym jej przebiegiem. Jeśli u pacjenta rozwinie się pełnoobjawowa depresja, to społeczne koszty choroby są bardzo wysokie, a szansa na wyleczenie wynosi zaledwie 50-60%. Znaczenie profilaktyki trudno w tej sytuacji przeceniać. Wyniki badań zdają się potwierdzać hipotezę, że efekty programów profilaktycznych są najlepiej widoczne w przypadku młodzieży obciążonej największą ilością czynników ryzyka, a profilaktyka powinna obejmować zarówno specyficzne, jak i niespecyficzne czynniki ryzyka.

Tracy RG Gladstone, William R Beardslee. The Prevention of Depression in Children and Adolescents: A Review Link: Can J Psychiatry 2009;54(4):212

0 replies on “Zapobieganie depresji u dzieci i młodzieży jest możliwe dzięki programom profilaktycznym”