Cukrzyca typu 2 zwiększa ryzyko wystąpienia depresji

Na łamach Diabetologii przedstawiono przegląd literatury z badań poświęconych zależności między cukrzycą typu 2 a ryzykiem wystąpienia depresji. Dane epidemiologiczne wskazują, że depresja u chorych na cukrzycę typu 2 występuje dwukrotnie częściej w porównaniu z populacją ogólną. Współistnienie tych dwóch schorzeń łączy się z gorszą samooceną stanu zdrowia w porównaniu z osobami z depresją i współistniejącą inna przewlekłą chorobą (chorobą niedokrwienną serca, schorzeniami stawów i astmą).

Drugie oblicze tej zależności to fakt pogorszenia u chorych na cukrzycę, przez współistniejącą depresję, jakości ich życia, stopnia wyrównania metabolicznego oraz fakt zwiększonego ryzyka wystąpienia powikłań cukrzycy, a nawet zgonu. Z powyższych przyczyn u chorych na cukrzycę typu 2 zaleca się wykonywanie badań skriningowych w kierunku depresji.

Autorzy przeszukując medyczne bazy danych (EMBASE, Medline, PsycInfo) mieli możliwość przeanalizowania losów blisko 200 000 osób, w tym 48808 pacjentów chorych na cukrzycę typu 2, u których w momencie zachorowania nie rozpoznawano aktywnych stanów depresyjnych. W ten sposób próbowali odpowiedzieć na pytanie czy sama cukrzyca typu 2 zwiększa ryzyko wystąpienia depresji? Niezależnie od sposobu rozpoznania depresji (badania kwestionariuszowe i kliniczne), cukrzyca typu 2 w analizie całościowej zwiększała ryzyko wystąpienia depresji o 24%.

Ryzyko to wzrastało w sytuacjach uprzedniego rozpoznania depresji, a także w przypadku wystąpienia powikłań cukrzycy. Warto przy tym pamiętać, że jednym z powikłań, które zwiększają ryzyko depresji są występujące w cukrzycy schorzenia układu sercowo-naczyniowego. Dane epidemiologiczne wskazują także na wzrost ryzyka wystąpienia cukrzycy u chorych na depresję – co wskazuje na ścisłe powiązanie tych chorób.

Na podstawie Czasopisma Diabetologia

0 replies on “Cukrzyca typu 2 zwiększa ryzyko wystąpienia depresji”