Intensywne korzystanie z portali społecznościowych a ryzyko depresji

Intensywne korzystanie z portali społecznościowych typu Facebook może wiązać się ze zmianami zachowania, a według niektórych autorów także  z niekorzystnym wpływem na zdrowie psychiczne. Badacze z Chorwacji analizowali to zagadnienie wśród 160 licealistów, przy użyciu anonimowej, ustrukturalizowanej ankiety oraz inwentarza depresji Becka.

Średni czas korzystania z portali społecznościowych wyniósł 1,86 godziny na dobę. Na podstawie inwentarza Becka łagodne i umiarkowane zaburzenie depresyjne stwierdzono u odpowiednio 46 i 10 uczestników badania. Odnotowano statystycznie istotną dodatnią korelację (p<0.05, R=0.15) pomiędzy czasem spędzanym na portalach społecznościowych a wynikiem  inwentarza depresji Becka.

Zdaniem autorów dalsze badania są potrzebne dla potwierdzenia przyczynowego charakteru zaobserwowanego związku. Jedną z potencjalnych przyczyn może być niska aktywność fizyczna wiążąca się z wielogodzinnym przebywaniem „w sieci”.

Opracowane na podstawie: Internet / Marzec 2012
Marcin Sokołowski

Pantic i i wsp. Association between online social networking and depression in high school students: behavioral physiology viewpoint. LINK: Psychitr Danub 2012;24:90 (dostępny pełen tekst)

0 replies on “Intensywne korzystanie z portali społecznościowych a ryzyko depresji”