Depresja a globalny kryzys ekonomiczny

Na łamach pisma  Lancet ukazał się komentarz redakcyjny dotyczący związku depresji i globalnego kryzysu ekonomicznego.

Bezrobocie, ubóstwo, zadłużenie i ograniczone wsparcie ze strony państwa mają olbrzymi wpływ na zdrowie populacji. Depresja oraz związane z nią samobójstwa i uzależnienia są rozpowszechnione na całym świecie. Z tego powodu w tym roku Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego (10 października) dotyczył głównie depresji jako zjawiska globalnego.

Zaburzenia depresyjne są bardzo niszczące i wiele osób wybiera samobójstwo niż życie z objawami depresji (ponad 50% skutecznie popełnionych samobójstw dotyczy osób z aktualnym  epizodem depresyjnym). WHO szacuje, że choroba jednobiegunowa jest trzecim najpoważniejszym obciążeniem zdrowotnym we współczesnym świecie. Przewiduje się, że do roku 2030 jej znaczenie będzie poważniejsze  niż infekcji dolnych dróg oddechowych czy chorób biegunkowych.

Depresja jest jednak możliwa do leczenia, a nawet, do pewnego stopnia, można jej zapobiegać. Diagnozę zwykle stawia się w podstawowej opiece zdrowotnej. Wymaga ona zebrania wnikliwego wywiadu w celu identyfikacji zaburzeń współistniejących  (lęk, choroby przewlekłe, uzależnienie od alkoholu). Leczenie składa się ze wsparcia psychospołecznego, psychoterapii oraz farmakoterapii.

Zapobieganie depresji jest nadal sferą zbyt mało docenianą. Wykazano jednak, że interwencje takie jak szkolne programy rozwiązywania problemów czy behawioralne strategie wychowania dla rodziców powodują niewielkie, ale widoczne zmniejszenie przypadków depresji. Podobnie, w przypadku osób w starszym wieku wykazano skuteczność ćwiczeń fizycznych.

Prewencja depresji we wszystkich grupach wiekowych jest jednym z założeń WHO na lata 2013-2020. W dobie kryzysu rządy wszystkich krajów powinny zwrócić uwagę na działania mające na celu ochronę zdrowia psychicznego swoich obywateli.

Opracowane na podstawie: Lancet / 6 października
Magdalena Piątkowska

Redakcja the Lancet. Depression and the global economic crisis: is there hope?, LINK: Lancet 2012;380:1203

0 replies on “Depresja a globalny kryzys ekonomiczny”