Wysiłek fizyczny poprawia jakość życia u chorych z depresją

W ostatnich latach poza leczeniem farmakologicznym w terapii depresji podnosi się rolę niefarmakologicznych metod poprawiających przebieg choroby. Jedną z metod postępowania zmniejszającą objawy depresji jest stosowanie wysiłku fizycznego. Jego rola nie jest jednoznacznie potwierdzona, ale wykazano, że w połączeniu z terapią behawioralno-poznawczą, lub farmakologiczną sprzyjał ustępowaniu objawów choroby lub jej remisji.

Znaczenie wysiłku fizycznego nie ogranicza się wyłącznie do oceny objawów choroby. Ważnym elementem, który nie był poddawany ocenie, jest jakość życia chorych z depresją. Wysiłek fizyczny zmniejsza ryzyko wystąpienia nadciśnienia tętniczego, cukrzycy, choroby niedokrwiennej serca, poprawia sprawność aparatu ruchowego, co nie pozostaje obojętne dla jakości życia zależnej od stanu zdrowia, również u chorych z depresją.

Niewiele badań właśnie pod tym kątem ocenia znaczenie aktywności ruchowej. Pracę, której celem była ocena wpływu aktywności fizycznej na jakość życia zależną od stanu zdrowia u osób z depresją,  zaprezentowano  na łamach Frontiers in Psychiatry.

Podstawą analizy stało się wieloletnie badanie epidemiologiczne, oceniające stan zdrowia reprezentatywnej grupy mieszkańców Kanady (ponad 15 000 osób) na przestrzeni lat 1994/1995-2010 (Canadian National Population Health Survey).  Autorzy posługiwali się szeregiem kwestionariuszy, w tym oceniających poziom aktywności fizycznej, jakości życia  i wystąpienia depresji.

Depresja była jednym z czynników zwiększającym ryzyko  wystąpienia wskaźników niskiej jakości życia. W grupie osób z depresją aktywność fizyczna na rekreacyjnym poziomie zmniejszała ryzyko przejścia do grupy niskiej jakości życia do 70%. Z kolei brak aktywności fizycznej zwiększał to ryzyko o 40%.

Wyniki powyższej analizy sugerują, że u osób z depresją aktywność ruchowa poprawia wskaźniki jakości życia, od których zależy indywidualnie odczuwany stan zdrowia, jak również szerzej rozumiany stan zdrowia społeczeństwa.

Opracowane na podstawie: Internet / Kwiecień 2013
Marek Kowrach

S.B. Patten i wsp. Recreational physical activity ameliorates some of the negative impact of major depression on health-related quality of life , LINK: Frontiers in Psychiatry 2013;4:22 (dostępny pełen tekst)

0 replies on “Wysiłek fizyczny poprawia jakość życia u chorych z depresją”