Związek depresji i jej leczenia z wydajnością pracy

Ponoszone przez pracodawców koszty zaburzeń psychicznych występujących u ich pracowników są w głównej mierze związane ze zmniejszoną produktywnością zatrudnionych. W Ameryce Północnej roczny koszt społeczny chorób psychicznych szacowany jest na 83,1 miliarda dolarów, z czego 30 do 60% to koszty związane z obniżeniem wydajności pracy. Badania wykazały, że rozpoznanie depresje jest związane z 11% spadkiem efektywności pracy. Jednym ze sposobów, w jaki pracodawcy próbują zmniejszyć ten negatywny wpływ zaburzeń psychicznych jest zapewnienie dostępu do właściwego systemu opieki zdrowotnej. Na łamach Canadian Journal of Psychiatry ukazała się praca Carolyn S Dewy poświęcona wpływowi depresji i jej leczenia na produktywność pracowników. W analizie wykorzystano dane 2737 dorosłych w wieku od 18 do 65 lat, którzy brali udział w dużej ankiecie telefonicznej zbierającej dane od aktualnie i niedawno zatrudnionych w Albercie (Kanada) od sierpnia do listopada 2009 .

Przy zastosowaniu World Health Organization’s Health and Work Performance Questionnaire stworzono model wydajności pracy, wykrywający wysoką produktywność – powyżej 75. percentyla. Do oceny związku zaburzeń psychicznych i ich leczenia z produktywnością zastosowano metody regresji z uwzględnieniem czynników demograficznych i charakterystyki zawodu. W badanej grupie około 8,5% ankietowanych doświadczyło epizodu depresyjnego w poprzedzającym roku. Wyniki analizy statystycznej wykazały, że chorzy z depresją byli znacząco mniej produktywni.

W porównaniu z pacjentami, którzy mieli średni bądź ciężki epizod depresyjny i nie otrzymali leczenia, pacjenci leczeni byli bardziej produktywni. Jednakże 57% osób z epizodem śrenim i 40% z ciężkim nie otrzymywało leczenia. Wyniki badania potwierdzają zatem dane literaturowe, z których wynika, że choroby psychiczne są silnie związane ze zmniejszoną wydajnością w pracy. Ponadto, wyniki badania wskazują, że właściwe leczenie tych zaburzeń znacznie zwiększa produktywność.

 

Opracowane na podstawie: Canadian Journal of Psychiatry, grudzień 2011
Marek Kowrach

Can J Psychiatry 2011;56:743

 

0 replies on “Związek depresji i jej leczenia z wydajnością pracy”