leki hamujące

Jak poprawić leczenie depresji

W komentarzu redakcyjnym na łamach Journal of Affective Disorders podsumowano dotychczas zgromadzoną wiedzę i przedstawiono kierunki przyszłych prac mających poprawić skuteczność leczenia depresji. Wiele badań…