Badania jakości życia związanej ze zdrowiem w psychiatrii

Na łamach Dialogues in Clinical Neuroscience ukazała się praca Dennisa A. Revickiego i wsp. dotycząca historii wyników badania jakości życia związanej ze zdrowiem w psychiatrii.

Zwykle wyniki leczenia w psychiatrii oceniane są przez specjalistów (psychiatrów i psychologów) lub członków rodziny, rzadko przez samych chorych. Część objawów psychopatologicznych nie jest jednak widoczna, więc idealnie byłoby, gdyby sam pacjent oceniał skuteczność leczenia w tym zakresie.

Jakość życia związana ze zdrowiem (health-related quality of life, HRQoL) jest wielowymiarową koncepcją zawierającą subiektywną relację dotycząca objawów, działań niepożądanych, funkcjonowania w różnych dziedzinach życia i ogólnego spojrzenia na satysfakcję z życia i jego jakość. HRQoL najlepiej oceniać przy pomocy kwestionariusza wypełnianego samodzielnie przez badanego, a samodzielne raporty pacjentów uznaje się za wiarygodne. Oprócz poprawy w zakresie objawów, ankieta wypełniana samodzielnie przez chorego pozwala na ocenę indywidualną działań niepożądanych i odbioru terapii przez samego pacjenta. Ankieta dostarcza informacji na temat  fizycznego, społecznego i mentalnego funkcjonowania oraz ogólnego samopoczucia.

Wykazano, że wartościowe informacje w ankiecie HRQoL można uzyskać także od chorych ze schizofrenią i chorobą dwubiegunową. Dane dotyczące uzyskiwania wiarygodnych wyników kwestionariusza od chorych z zaburzeniami funkcji poznawczych są niejednoznaczne.

Należy spodziewać się szerszego zastosowania HRQoL w praktyce ambulatoryjnej i lecznictwie zamkniętym. Właściwe stosowanie HRQoL może dostarczyć wartościowych danych dotyczących skuteczności leczenia z perspektywy samych chorych. Konieczne są dalsze badania dotyczące zastosowania praktycznego i sposobów interpretacji kwestionariusza.

 

Opracowane na podstawie: Internet / Czerwiec 12014
Magdalena Wiśniewska

 

Dennis A. Revicki i wsp. A history of health-related quality of life outcomes in psychiatry, LINK: Dialogues Clin Neurosci 2014;16:127 (dostępny pełen tekst)

0 replies on “Badania jakości życia związanej ze zdrowiem w psychiatrii”