Jaki jest sekret długowieczności?

Dzięki zwiększającej się świadomości na temat zdrowego stylu życia oraz ogromnemu postępowi medycyny w ostatnich dekadach jesteśmy świadkami wzrostu średniej długości życia. Nie należy jednak zapomnieć, że powinniśmy dbać nie tylko o zdrowie fizyczne, ale także (lub przede wszystkim) o psychiczne.

Analizie poddano 29 osób zamieszkujących tereny południowych Włoszech w wieku 91-101 lat, a także ich dzieci i innych członków rodziny od 51 do 75 lat. Do badania wykorzystano skale m.in. samopoczucia psychicznego i fizycznego, lęku, depresji, odporności psychicznej, a także wywiady obejmujące historie życia badanych, poglądy, wiarę, traumatyczne wydarzenia. Młodsi krewni mieli za zadanie ocenić cechy osobowościowe swoich starszych krewnych.

Mimo podeszłego wieku i związanych z nimi problemów zdrowotnych, badani wciąż cechowali się dobrym samopoczuciem w porównaniu do młodszych członków rodziny.

Za kluczowe dla długowieczności cechy uznano optymizm, samokontrolę, etykę zawodową, a także więzi rodzinne, religijność i przywiązanie do miejsca zamieszkania.

Ponadto, długowieczność wiązała się z umiejętnością podejmowania decyzji, większą pewnością swoich przekonań oraz mniejszą dbałością o opinie innych ludzi na swój temat.

Warto pamiętać, że nawet najlepsza forma fizyczna i najzdrowsze nawyki żywieniowe mogą okazać się nieskuteczne, jeżeli nie żyjemy w zgodzie ze sobą.

Sekretem długowieczności jest harmonia między naszym ciałem a umysłem.

Źródło: www.cambridge.org

0 replies on “Jaki jest sekret długowieczności?”