SZKOLENIA ONLINE DLA NAUCZYCIELI I LEKCJA POKAZOWA ONLINE PT. (NIE)WIDZIALNA NASTOLETNIA DEPRESJA

Zapraszamy nauczycieli, pedagogów i psychologów oraz dyrektorów szkół ponadpodstawowych i klas 7-8 szkół podstawowych na szkolenia oraz lekcję pokazową o depresji wśród dzieci i młodzieży, które odbędą w wersji on-line.

Informację dotyczącą szczegółów szkoleń i procesu rejestracji przekażemy w oddzielnych komunikatach.

Szkolenia zostały objęte Patronatem Honorowym Ministerstwa Edukacji Narodowej i są realizowane w ramach kampanii społecznej Forum Przeciw Depresji, która została objęta patronatem merytorycznym Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Celem szkoleń jest przekazanie rzetelnej wiedzy i  praktycznych narzędzi gronu pedagogicznemu, aby mogli w swoich szkołach realizować lekcje na temat depresji dla wszystkich uczniów, aby nie bali poruszać tego tematu z nastolatkami i reagować kiedy widzą, że dzieje się coś niepokojącego. W trakcie szkoleń eksperci przekażą uczestnikom rzetelną, merytoryczną wiedzę oraz praktyczne wskazówki i narzędzia, które ułatwią samodzielne realizowanie lekcji na temat depresji dla swoich uczniów.

Terminy zaplanowanych szkoleń 2021

  1. 11.02 (czw.)        godz. 14.00
  2. 25.02 (czw.)        godz. 10.00
  3. 10.03 (śr.)           godz.  14.00
  4. 30.03 (wt.)          godz. 14.00
  5. 21.04 (śr.)           godz. 14.00

Każde szkolenie jest zaplanowane na ok 3 godziny.

Szkolenia poprowadzą:

– Ekspert medyczny, psychoterapeuta pracujący z dziećmi, młodzieżą oraz rodzinami.

– Ekspert związany z organizacjami pozarządowymi specjalizującymi się w pomocy telefonicznej i online dzieciom i dorosłym w trudnych sytuacjach życiowych, członek Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego oraz Zespołu Roboczego ds. Prewencji Samobójstw i Depresji przy Radzie ds. Zdrowia Publicznego Ministerstwa Zdrowia.

– Edukatorzy z Fundacji Edukacji Społecznej, współautorzy Scenariusza lekcji nt. depresji oraz zajęć o depresji w szkołach ponadpodstawowych w ramach pilotażowego programu edukacyjnego.

W programie szkoleń:

Skąd się bierze depresja wśród dzieci i młodzieży?

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się Skąd się bierze depresja wśród dzieci i młodzieży? Jakie są przyczyny choroby i jej objawy oraz jak nie pomylić nastoletniej depresji z buntem młodzieńczym. Jest to wiedza będąca fundamentem oraz pierwszym krokiem w świadomej i skutecznej pomocy osobie – nastolatkowi, który może chorować na depresję. Absolutnie nie chodzi o to, aby nauczyciel stawiał diagnozę i wchodził w rolę lekarza. Rzecz w tym, aby miał świadomość z czym wiąże się depresja, aby był wyczulony na wszelkie, nawet subtelne sygnały, które wysyła uczeń i aby nie bał się reagować – czy to poprzez zainicjowanie rozmowy z nastolatkiem, okazanie wsparcia i zrozumienia dla sytuacji, w której się znalazł, czy podpowiedź gdzie może szukać pomocy, ale również przez kontakt z rodzicami dziecka.

Jak można wspierać nastolatka?

Uczestnicy dowiedzą się również Jak mogą wspierać nastolatka, który choruje na depresję, a także zdobędą wiedzę gdzie mogą szukać pomocy w przypadku choroby ucznia. To nauczyciele spędzają z dzieckiem większą część dnia, mają możliwość zauważyć nawet najdrobniejsze, subtelne zmiany w zachowaniu, które mogą sygnalizować, że dzieje się niedobrego (np. słabsza koncentracja, utrata zainteresowań,  utrata relacji z rówieśnikami, gorsze oceny, spadek nastroju, zachowania agresywne, autoagresja, wagarowanie). W trakcie szkoleń nauczyciele zdobędą wiedzę na temat tego, co mogą realnie zrobić – jakie mają możliwości i gotowe narzędzia, których mogą użyć do tego, aby pomóc uczniowi kiedy zauważą u niego niepokojące objawy. To może być z pozoru zwykła rozmowa, pytanie okazujące wsparcie i zrozumienie czy rozmowa, konsultacja z psychologiem szkolnym czy rodzicami ucznia.

Jak nakłonić uczniów do otwartej i szczerej rozmowy?

W trakcie szkoleń uczestnicy dowiedzą się Jak nakłonić uczniów do otwartej i szczerej rozmowy? Zostaną im przekazane wskazówki na co zwrócić szczególną uwagę podczas rozmowy z młodzieżą o depresji, jakie pytania czy reakcje uczniów mogą się pojawić i jak sobie z nimi poradzić. W trakcie szkolenia uczestnikom zostanie pokazane krok po kroku jak skorzystać z konspektu zajęć dla nauczycieli, skąd pobrać materiały metodyczne i w jaki sposób z nich korzystać.

 

0 replies on “SZKOLENIA ONLINE DLA NAUCZYCIELI I LEKCJA POKAZOWA ONLINE PT. (NIE)WIDZIALNA NASTOLETNIA DEPRESJA”