Ruszają zapisy na zdalne Szkolenie i lekcję pokazową nt. depresji wśród dzieci i młodzieży.

Termin szkolenia 25.02.2021 (czwartek) godz. 10:00

Zapraszamy nauczycieli, pedagogów i psychologów szkół ponadpodstawowych i klas 7-8 szkół podstawowych na szkolenia oraz lekcję pokazową o depresji wśród dzieci i młodzieży, które odbędą w wersji on-line.

Celem szkoleń jest przekazanie wiedzy merytorycznej oraz praktycznych wskazówek i narzędzi, które ułatwią możliwość samodzielnego realizowania lekcji na temat depresji dla uczniów.

Szkolenia zostały objęte Patronatem Honorowym Ministerstwa Edukacji Narodowej i są realizowane w ramach kampanii społecznej Forum Przeciw Depresji, która została objęta patronatem merytorycznym Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Rejestracja 

Aby się zarejestrować na szkolenie należy wypełnić formularz dostępny pod linkiem poniżej:

https://enees.clickmeeting.com/szkolenie-dla-nauczycieli-i-lekcja-pokazowa-pt-nie-widzialna-nastoletnia-depresja_-25-02-2021-/register?_ga=2.237141507.201192846.1613116733-2007874834.1613116733

 

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Ilość miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń

Materiały edukacyjne oraz metodyczne będą dostępne w formie online.

Możliwa jest wysyłka materiałów w wersji drukowanej, dla tych uczestników, którzy podczas rejestracji podadzą adres do korespondencji*

 

Potwierdzeniem rejestracji jest otrzymanie od organizatorów wiadomości e-mail z informacją o wpisaniu na listę uczestników szkolenia.

 

Plan szkolenia 

Wykład eksperta medycznego:

 

Przyczyny depresji u nastolatków

 • Dlaczego chorują już dzieci
 • Co sprzyja rozwojowi choroby
 • Czy mamy wpływ na czynniki, które predysponują do rozwoju depresji

Objawy depresji u nastolatka:

 • Jak zobaczyć depresję u dziecka
 • Czy obniżony nastrój to zawsze depresja
 • Chore czy źle wychowane? Jak nie pomylić depresji z buntem nastolatka

Myśli samobójcze w depresji

 • Dlaczego u dzieci pojawiają się myśli o samobójstwie
 • Jak nie przegapić subtelnych sygnałów, które wysyła dziecko
 • Jak reagować w sytuacji zagrożenia

Rola dialogu w depresji

 • Konieczność budowania więzi z dzieckiem od najmłodszych lat
 • Siła rozmowy i wzajemnego zaufania

Co dalej, gdy usłyszymy diagnoza: depresja?

 • Gdzie szukać pomocy
 • Jak wspierać swoje dziecko
 • Czego na pewno nie robić

Wystąpienie ekspertki specjalizującej się w pomocy telefonicznej i online dzieciom oraz dorosłym w trudnych sytuacjach życiowych:

 • Jak presja otoczenia wpływa na życie nastolatków
 • Z jakimi problemami borykają się dzieci i nastolatki?
 • Do czego doprowadza dzieci to z pozoru beztroskie dzieciństwo (Masz się „tylko uczyć”)?
 • Dlaczego rodzice nie zauważają depresji u swoich dzieci mówiąc, że są po prostu źle wychowane?
 • Dlaczego dialog i więź z dzieckiem są tak ważne?

 Wykład edukatorki, współautorki materiałów metodycznych dla nauczycieli, która przedstawi Scenariusz lekcji o depresji w praktyce:

 • Na co warto zwrócić szczególną uwagę?
 • Jakie pytania czy reakcje uczniów mogą się pojawić i jak sobie z nimi poradzić?
 • Jak nakłonić uczniów do otwartej i szczerej rozmowy?
 • Jak rozmawiać i słuchać, a nie tylko zadawać pytania?
 • Skąd pobrać materiały metodyczne.

 

Szkolenie poprowadzą:

dr n med. Tomasz Srebnicki

Ekspert medyczny, psychoterapeuta pracujący z dziećmi, młodzieżą oraz rodzinami. Starszy asystent w Klinice Psychiatrii Wieku Rozwojowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, certyfikowany terapeuta poznawczo-behawioralny (certyfikat PTTPB nr 83). Wykładowca w Szkole Psychoterapii Centrum CBT-EDU. W codziennej praktyce zajmuje się diagnozą psychologiczną i neuropsychologiczną dzieci i młodzieży, prowadzi terapię poznawczo-behawioralną zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego, zaburzeń tikowych, zaburzeń lękowych i innych zaburzeń emocjonalnych, zaburzeń nastroju, anoreksji i bulimii, pracuje z dziećmi z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej i zaburzeń koncentracji uwagi (ADHD) zaburzeniami zachowania oraz ich rodzinami, prowadzi terapię oraz treningi rodzicielskie dla rodziców dzieci z ADHD.

Lucyna Kicińska

Absolwentka Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego, Studium Terapii Narracyjnej. Od 15 lat związana z organizacjami pozarządowymi specjalizującymi się w pomocy telefonicznej i online dzieciom i dorosłym w trudnych sytuacjach życiowych. Członkini Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego oraz Zespołu Roboczego ds. Prewencji Samobójstw i Depresji przy Radzie ds. Zdrowia Publicznego Ministerstwa Zdrowia. Autorka narzędzi edukacyjnych dotyczących bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Prowadzi szkolenia profesjonalistów z zakresu świadczenia pomocy przez telefon i online, przeciwdziałania przemocy, zachowaniom ryzykownym dzieci, autoagresji i samobójstwom.

Agnieszka Górecka

Wiceprezeska Fundacji Edukacji Społecznej, pedagog, terapeutka TSR, trenerka umiejętności psychospołecznych, coach oddechem, specjalistka w zakresie zdrowia psychoseksualnego, współautorką poradników metodycznych z zakresu edukacji zdrowotnej dla nauczycieli, w tym Scenariusza lekcji nt. depresji oraz zajęć o depresji w szkołach ponadpodstawowych w ramach pilotażowego programu edukacyjnego.

* Wysyłanie zgłoszenia online jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, które będą przetwarzane na potrzeby szkolenia oraz materiałów związanych ze szkoleniem.

Podane w mailu zgłoszeniowym dane osobowe są zbierane przez  firmę Enees Natalia Stasiakowska-Jabłońska z siedzibą przy ul. Orzechowej 1, 05-520 Konstancin-Jeziorna, która jest administratorem danych osobowych zbieranych w celu organizacji szkolenia dla nauczycieli nt. depresji.  W każdej chwili możesz skorzystać z przysługujących Ci praw, w tym: wycofać zgodę na przetwarzanie danych, uzyskać dostęp do swoich danych; poprosić o: sprostowanie i uzupełnienie danych, usunięcie danych; ograniczenie przetwarzania danych; wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych, wystąpić o przeniesienie danych; wnieść skargę do organu nadzorczego.

 

0 replies on “Ruszają zapisy na zdalne Szkolenie i lekcję pokazową nt. depresji wśród dzieci i młodzieży.”