SZKOLENIE DLA NAUCZYCIELI: ZACHOWANIA SAMOBÓJCZE DZIECI I MŁODZIEŻY A MOŻLIWOŚCI SZKOŁY CZ. 2. Termin szkolenia 7.06.2022 (wtorek) godz. 14.00 – 16:00

Zapraszamy nauczycieli, pedagogów i psychologów oraz innych pracowników sektora edukacji szkół podstawowych i ponadpodstawowych na bezpłatne szkolenie na temat kryzysów zdrowia psychicznego i depresji wśród dzieci i młodzieży, które odbędzie się w wersji on-line.

To druga część szkolenia dla nauczycieli, podczas którego będziemy mówili o zachowaniach samobójczych dzieci i młodzieży oraz jakie są możliwości szkoły w ramach reagowania na ujawnienie zachowań autoagresywnych.

Szkolenie realizowane jest w ramach kampanii społecznej Forum Przeciw Depresji, która została objęta patronatem merytorycznym Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i  Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego.

Rejestracja 
Aby się zarejestrować na szkolenie należy wypełnić formularz dostępny pod linkiem poniżej:

SZKOLENIE DLA NAUCZYCIELI „ZACHOWANIA SAMOBÓJCZE DZIECI I MŁODZIEŻY” (cz.2) [07.06.2022]

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

* Ilość miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń
*Materiały edukacyjne będą dostępne w formie online
*Możliwa jest wysyłka materiałów w wersji drukowanej, dla tych uczestników, którzy podczas rejestracji podadzą adres do korespondencji
*Potwierdzeniem rejestracji jest otrzymanie od organizatorów wiadomości e-mail z informacją o wpisaniu na listę uczestników szkolenia

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM:

Zachowania samobójcze wśród dzieci i młodzieży – jak im przeciwdziałać w szkole – 60 min.

Jolanta Palma –  interwent kryzysowy, suicydolożka

Omówienie skali zjawiska, urealnienie uczestnikom zagrożenia, które jest obecne w każdej szkole. Wskazanie sposobów prowadzenia codziennych oddziaływań wychowawczych, które mogą pozytywnie wpłynąć na ujawnienie trudności uczniów. Omówienie poziomów oddziaływań profilaktycznych w szkole, przedstawienie narzędzi, z których warto korzystać w profilaktyce.

  1. Epidemiologia: dane oficjalne, wskaźnik WHO, badania prowadzone wśród dzieci
  2. Budowanie pozytywnych relacji z uczniami w codziennej pracy nauczycieli.
  3. Poziomy oddziaływań profilaktycznych w szkole.
  4. Narzędzia profilaktyczne.

Powrót ucznia do szkoły po hospitalizacji ze względu na depresję / próbę samobójczą – 60 min.

Lucyna Kicińska – pedagog, suicydolożka, terapeutka narracyjna i koordynatorka platformy „Życie warte jest rozmowy”. Od kilkunastu lat związana z organizacjami pozarządowymi specjalizującymi się w pomocy telefonicznej i online dzieciom i dorosłym w trudnych sytuacjach życiowych.

Przekazanie wskazówek pomocnych w podjęciu przez pracowników szkoły działań wspierających zarówno ucznia/uczennicę po próbie samobójczej/hospitalizacji ze względu na depresję, jak i jego/jej rodziców. Omówienie zasad rozmowy i postępowania z nastolatkami po próbie i ich najbliższymi. Zwrócenie uwagi na rolę środowiska szkolnego w kontakcie z nastolatkiem po próbie samobójczej oraz dobór odpowiednich form wsparcia.

  1. Sytuacja emocjonalna ucznia, który wraca do szkoły po hospitalizacji ze względu na kryzys zdrowia psychicznego
  2. Trudności rodzica związane z powrotem dziecka do szkoły
  3. Sposoby rozmowy i wsparcia, jakie szkoła może zapewnić uczniowi powracającemu do szkoły, a także jego rówieśnikom.

Sesja pytań i odpowiedzi – 30 min.

KAMPANIA FORUM PRZECIW DEPRESJI

Forum Przeciw Depresji jest kampanią społeczno-edukacyjną, organizowana przy okazji Ogólnopolskiego Dnia Walki z Depresją, począwszy od 2007 r.

Celem kampanii Forum Przeciw Depresji jest realna pomoc osobom chorym na depresję oraz uświadomienie społeczeństwu, że nie jest to stan, który mija, ale choroba, która wymaga wsparcia specjalisty.

Dotychczas działaniami edukacyjnymi kampania objęła ponad 15 500 osób, z bezpłatnych konsultacji skorzystało blisko 5000 osób, efekt dotarcia do społeczeństwa z informacjami dotyczącymi depresji  jest jeszcze większy, kiedy weźmie się pod uwagę również setki artykułów i audycji na temat depresji w mediach.

0 replies on “SZKOLENIE DLA NAUCZYCIELI: ZACHOWANIA SAMOBÓJCZE DZIECI I MŁODZIEŻY A MOŻLIWOŚCI SZKOŁY CZ. 2. Termin szkolenia 7.06.2022 (wtorek) godz. 14.00 – 16:00”