Zjawisko samotności wśród osób z pokolenia Z

Zjawisko samotności wśród osób z pokolenia Z

W pierwszej połowie października 2023 r. przeprowadzono II edycję badania w ramach projektu MindGenic AI dotyczącego samotności pokolenia Z, czyli ludzi urodzonych po 1995 roku[1]. Obserwacje badawcze pokazują nie tylko skalę samotności w tej grupie i jej przyczyny, ale także to, jak młodzi ludzie próbują sobie z nią radzić.

Sondażem objęto 3 700 badanych. Wyniki wskazują, że samotność – określana jako psychiczny lub emocjonalny dyskomfort, wynikający z braku fizycznego kontaktu z innymi ludźmi lub z poczucia osamotnienia – dotyka 65% respondentów w wieku od 13 do 28 lat. Ponad 32% deklaruje, że odczuwa ją często, „czasami” zaś – 33%. Młodzi zapytani o emocje, które towarzyszą im w chwilach samotności, podają przede wszystkim smutek (43,7% badanych) oraz bezsilność (20,2%).

Autorzy raportu zauważają, że badane osoby zdają sobie sprawę z tego, że są samotne, ale połowa z nich nie dzieli się tym uczuciem ani z rówieśnikami, ani z rodziną. Wskazują, że najbardziej odczuwają brak kontaktu z innymi ludźmi. Równocześnie 29% ankietowanych przyznaje, że napotyka trudności w nawiązywaniu nowych znajomości.

Zgodnie z raportem, pozytywnym sygnałem jest fakt, że 60% przedstawicieli pokolenia Z podejmuje kroki w celu zmiany tej sytuacji. W większości przypadków są to próby bezpośredniego nawiązania kontaktu z inną osobą (65,1%), podczas gdy na drugim miejscu jest korzystanie z mediów społecznościowych (20,7%).

Niepokojący jest fakt, że co piąta „Zetka” w Polsce chce uciec od samotności udając się do świata iluzji. Jedna z czterech osób objętych badaniem przyznaje, że spędza ponad pięć godzin dziennie w sieci, starając się pokonać uczucie samotności. Natomiast 2,7% doświadcza samotności, gdy nie ma dostępu do technologii i musi poradzić sobie z rzeczywistością offline.

Autorzy raportu alarmują, że pomimo stałego dostępu do Internetu, ogromnym wyzwaniem dla badanej populacji pozostaje wciąż nawiązywanie głębokich emocjonalnych relacji w świecie fizycznym.

Rozwiązaniem tego wyzwania jest edukacja oraz podniesienie świadomości społecznej dotyczącej potrzeb innych ludzi. Ważne jest również promowanie empatycznej komunikacji i zaangażowania społecznego w radzenie sobie z trudnymi emocjami.

Pamiętaj! Jeśli znasz kogoś w kryzysie, czy może sam/a w nim jesteś, nie bój się sięgnąć po pomoc. W środy i czwartki między godz. 17:00 a 19:00 możesz skorzystać z bezpłatnej pomocy specjalisty, dzwoniąc na naszą infolinię Antydepresyjny Telefon Forum Przeciw Depresji: 22 594 91 00.

Źródło: bankier.pl

[1] Pierwsze badanie realizowane w ramach projektu MindGenic AI nosiło nazwę „Nigdy więcej samotności” i przeprowadzone było w 2022 r.

0 replies on “Zjawisko samotności wśród osób z pokolenia Z”