Zmuszanie mózgu do wysiłku może zapobiegać demencji

Najnowsze badania przeprowadzone na starszych pacjentach dowodzą, że utrzymywanie mózgu w stałej aktywności może powstrzymać demencję.

Dr. Charles B. Hall z Albert Einstein College of Medicine na Bronx’ie w Nowym Jorku, oraz jego współpracownicy odkryli, że wykonywanie każdego dnia jednego ze stymulujących umysł zajęć opóźniało początki demencji o około 2 miesiące.

Wcześniej badacze wykazali, że u pacjentów z wyższym poziomem wykształcenia demencja pojawiała się później, niż u tych mniej wyedukowanych. W niniejszym badaniu poświęcono więcej uwagi aktywności poznawczej, a nie edukacji.

Przebadano 101 pacjentów z demencją, którzy brali udział w Bronx Aging Study, które prowadzone jest od lat 80 XX i jak do tej pory objęło 488 osób. Wszyscy uczestnicy badania, w wieku 75-85 lat, wypełnili ankietę dotyczącą ich poziomu wykształcenia oraz tego, jak często każdego tygodnia czytają, piszą, rozwiązują krzyżówki, grają w gry planszowe lub karty, uczestniczą w dyskusjach grupowych lub grają na jakimś instrumencie. Za każdy dzień, w którym pacjenci wykonywali, któreś z tych zajęć, otrzymywali oni 1 punkt. Na początku badania wszyscy jego uczestnicy, którzy byli poddawani testom poznawczym co 12-18 miesięcy, nie przejawiali objawów demencji.

Odkryto, że im więcej punktów zdobył pacjent, tym później wystąpiła u niego demencja. Na przykład u osoby, która otrzymywała 11 punktów tygodniowo, demencja pojawiała się o około 1,29 lat później niż u osoby, która miała 4 punkty „aktywnościowe”. Jednak gdy demencja już się pojawiła, postępowała ona szybciej u pacjentów z wyższą punktacją.

Odkrycia dokonane w niniejszym badaniu potwierdzają teorię „rezerwy poznawczej”, która mówi, że edukacja i ćwiczenia umysłowe dają dodatkowe możliwości zapobiegania uszkodzeniu neuronów wywołanemu chorobą Alzheimera. Jednakże w momencie, gdy uszkodzenie osiągnie pewien poziom, osoba taka nie uniknie rozwoju demencji. Większa aktywność umysłowa może opóźnić demencję o rok czy dwa, ale nie jest w stanie całkowicie zapobiec rozwojowi choroby Alzheimera.

Obecnie Hall wraz ze swymi współpracownikami badają, które z sześciu zajęć wymienionych w niniejszym badaniu, może mieć największy wpływ na opóźnienie demencji. W przyszłości planowane jest tez określenie, czy edukacja i późniejsza aktywność umysłowa w starszym wieku wywierają swój efekt niezależnie.

Z tego, co wiadomo już dziś, angażowanie swojego umysłu w dodatkowe zajęcia może być pomocne, a zdecydowanie nie zaszkodzi.

Neurology, August 4, 2009.
Na podstawie notatki Anne Harding, Reuters Health

0 replies on “Zmuszanie mózgu do wysiłku może zapobiegać demencji”