Współistnienie depresji i cukrzycy – rosnący problem

Krótki komentarz redakcyjny na łamach Annals of Academy Medicine Singapore poświęcono znaczeniu współistnienia depresji i cukrzycy.

Autorzy komentarza zwracają uwagę na fakt, że szereg schorzeń psychicznych współistnieje ze schorzeniami somatycznymi. Częstość takich skojarzeń będzie rosła, co wynika paradoksalnie z postępu medycyny i wydłużającego się okresu życia.

Współczesna medycyna i systemy opieki zdrowotnej nie są przygotowane do sprawowania opieki zdrowotnej nad rosnącą liczbą osób z zaburzeniami psychicznymi i współistniejącymi schorzeniami somatycznymi. Z jednej strony podział i specjalizacja w medycynie sprzyja tworzeniu jednostek organizacyjnych wykwalifikowanych w leczeniu jednej choroby, z drugiej lekarze ogólni nie dysponują odpowiednią wiedzą i doświadczeniem w  leczeniu chorób psychicznych, a psychiatrzy nie mają pogłębionej wiedzy w zakresie schorzeń somatycznych.

Ze względu na epidemiologię cukrzycy, narastające zmiany cywilizacyjne, złe nawyki stylu życia, nasilenie odczuwanego stresu, należy spodziewać się, że częstość jednoczesnego występowania cukrzycy i depresji, którym czynniki te sprzyjają, wzrośnie. Nieefektywne leczenie cukrzycy zwiększa ryzyko zaburzeń depresyjnych, a sama depresja ogranicza przestrzeganie zaleceń przez chorych na cukrzycę i pogarsza efektywność jej leczenia. Wynik końcowy to zwiększone ryzyko wystąpienia powikłań cukrzycy.

Z tego powodu The Association for the Improvement of Mental Health Programmes, organizacja non-profit,  postanowiła stworzyć akcję, którą nazwała Dialogue on Diabetes and Depression skupiającą profesjonalne organizacje naukowe, instytucje badawcze, twórców idei, organizacje społeczne, której celem byłoby uświadomienie problemu współistnienia depresji i cukrzycy, a także stworzenia modelu opieki nad tą grupą pacjentów.

Opracowane na podstawie: Acta Psychiatrica Scandinavica / Październik 2012
Marek Kowrach

N.Sartorius i L.Cimino. The co-occurrence of diabetes and depression: an example of the worldwide epidemic of comorbidity of mental and physical illness, LINK: Ann Acad Med Singapore 2012;41:430 (dostępny pełen tekst)

 

0 replies on “Współistnienie depresji i cukrzycy – rosnący problem”