Jedną z głównych przyczyn depresji może być zaburzenie rytmu okołodobowego

Sposób, w jaki żyje współczesny człowiek powoduje, że naszym organizmem nie zawiaduje już nasz wewnętrzny zegar biologiczny. Budzimy się, ponieważ tak nam każe budzik, a nie dlatego, że wzeszło słońce. Nie kończymy też naszego dnia wraz z zachodem słońca, ale udajemy się na spoczynek, ponieważ wykonaliśmy zaplanowane na dany dzień zadania. Pracujemy w zamkniętych pomieszczeniach, zamiast spędzać czas na świeżym powietrzu. W związku z tym często poziom hormonów, nauroprzekaźników i innych substancji wpływających na nasz nastrój jest rozregulowany. Może to prowadzić do zaburzeń rytmu okołodobowego.

Rytmy okołodobowe są mechanizmem wykorzystywanym przez organizm w celu zawiadywania takimi aspektami życia jak pobudzenie, aktywność, odpoczynek, sen, odżywianie się oraz nastrój. Dlatego też, u osób, u których dochodzi do ich zaburzenia, mogą pojawić się niepokojące objawy. Szczególnie często występują dolegliwości związane z zaburzeniami nastroju i depresją.

Badania nad chronobiologią i rytmami okołodobowymi rozpoczęły się w XIX wieku, ale na dobre rozwinęły się w latach sześćdziesiątych XX stulecia, kiedy to pojawiło się więcej dowodów na istotną rolę, jaką odgrywa zegar biologiczny w życiu człowieka. Badania wykazują, że wytrącenie organizmu z naturalnej równowagi może powodować depresję i inne zaburzenia nastroju oraz zaburzenia snu i czuwania. Pacjenci często zgłaszają takie dolegliwości, jak trudności z zasypianiem, wczesne budzenie się oraz pogorszoną jakość snu. Wszystkie te objawy należą do głównych symptomów depresji.

Badacze są zgodni co do tego, że depresja spowodowana zaburzeniami rytmu dobowego może zostać złagodzona dzięki zmianie stylu życia. Zalecane jest zachowanie równowagi pomiędzy czasem przeznaczonym na pracę oraz na odpoczynek i sen, regularne spożywanie posiłków oraz wprowadzenie aktywności fizycznej do codziennego rozkładu dnia. Coraz bardziej popularna staje się również terapia światłem. Przywrócenie prawidłowego rytmu okołodobowego jest nowym podejściem do leczenia depresji, zarówno łagodnej, jak i jej cięższych przypadków.

0 replies on “Jedną z głównych przyczyn depresji może być zaburzenie rytmu okołodobowego”