Porady dotyczące stresu udzielane przez lekarzy amerykańskich – wyniki badania ankietowego

Na łamach Archives ukazała się krótka praca oryginalna poświęcona poradom lekarskim związanym z obciążeniem chorych sytuacjami stresowymi. Aditi Nerurkar i wsp. przypominają w niej, że w podstawowej opiece zdrowotnej nawet 60% do 80% powodów wizyt u lekarza może w jakiś sposób wiązać się ze stresem. W ciągu ostatnich 5 lat  44% Amerykanów zgłosiło wzrost odczuwanego stresu psychicznego. Nie ma wielu danych, jak wygląda poradnictwo w tym zakresie w USA (i w innych krajach).

Za źródło informacji posłużyły  autorom pracy dane pochodzące z badania ankietowego National Ambulatory Medical Care Survey (NAMCS) z lat 2006-2009.  Poradę dla pacjenta w zakresie radzenie sobie ze stresem  zdefiniowano jako “informację, mającą pomóc pacjentom w zmniejszeniu  stresu np. poprzez ćwiczenia fizyczne, biofeedback, jogę, itp.” lub odpowiednie skierowanie chorego do innego profesjonalisty medycznego. Łącznie próbę badaną stanowiło 34 065 porad udzielonych przez 1263 lekarzy.

W badanych latach 2006 do 2009 porad na temat radzenia sobie ze stresem udzielono 1020 razy co miało miejsce podczas  3% wizyt. Liczba ta była dużo niższa od liczby porad związanych z dietą (16.8%), aktywnością fizyczną (12.3%), redukcją wagi ciała (6.3%), oraz rzucaniem palenia (3.7%). Porad takich rzadziej udzielano osobom starszym, częściej z kolei otrzymywali je pacjenci z zaostrzeniami chorób przewlekłych, a także chorzy z objawami depresji.

Podsumowując przedstawione dane Nerukar i wsp. odnotowują, że problem niewystarczającego poradnictwa nie dotyczy wyłącznie stresu ale wszystkich interwencji dotyczących stylu życia. Ich zdaniem lekarze zdają sobie sprawę z istniejących potrzeb a wyniki ankiety, wskazują raczej na brak czasowych możliwości takiego poradnictwa związany z przeciążeniem pracą. Rozwiązanie tego problemu wymaga restrukturyzacji podstawowej opieki medycznej.

Opracowane na podstawie: Archives of Internal Medicine / 19 listopada 2012
Magdalena Lipczyńska

Aditi Nerurkar i wsp. When Physicians Counsel About Stress: Results of a National Study, LINK: Arch Int Med. 2012 online

0 replies on “Porady dotyczące stresu udzielane przez lekarzy amerykańskich – wyniki badania ankietowego”