obniżony nastrój

Depresja u młodzieży

Na łamach The Lancet ukazała się praca Anity Thapar i wsp. dotycząca depresji u młodzieży. Depresja jako zaburzenie depresyjne nawracające jest powszechną, ale często nierozpoznawaną…