Szkolenie dla nauczycieli i lekcja pokazowa pt. (Nie)widzialna Nastoletnia Depresja (Poznań)

Zapraszamy nauczycieli, pedagogów i psychologów szkół ponadpodstawowych i klas 7-8 szkół podstawowych na szkolenie oraz lekcję pokazową pt. (Nie)widzialna Nastoletnia Depresja, które odbędą się 6 marca 2020 roku w Poznaniu w budynku Wyższej Szkoły Bankowej, sala 004 BR (ul Powstańców Wielkopolskich 2a), w godzinach 12.30-15.30.

 

Szkolenie jest realizowane w ramach  XIV edycji kampanii społecznej  Forum Przeciw Depresji – Znikające dzieci. Stop samobójstwom w nastoletniej depresji, która została objęta patronatem merytorycznym Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Partnerem szkolenia jest Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu.

 

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy merytorycznej oraz praktycznych wskazówek i narzędzi, które ułatwią możliwość samodzielnego realizowania lekcji na temat depresji dla swoich uczniów.

 

Rejestracja

 

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Ilość miejsc ograniczona.

Decyduje kolejność zgłoszeń.

Rejestracja odbywała się mailowo do dnia 5 marca 2020 roku.

Zgłoszenie uczestnictwa należy wysłać na adres szkolenie@enees.pl

Potwierdzeniem rejestracji jest otrzymanie od organizatorów wiadomości e-mail z informacją o wpisaniu na listę uczestników szkolenia.

 

Wysyłanie zgłoszenia mailem jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych podanych w mailu, które będą przetwarzane na potrzeby szkolenia oraz materiałów związanych ze szkoleniem.

 

Podane w mailu zgłoszeniowym dane osobowe są zbierane przez  firmę Enees Natalia Stasiakowska-Jabłońska z siedzibą przy ul. Orzechowej 1, 05-520 Konstancin-Jeziorna, która jest administratorem danych osobowych zbieranych w celu organizacji szkolenia dla nauczycieli nt. depresji.  W każdej chwili możesz skorzystać z przysługujących Ci praw, w tym: wycofać zgodę na przetwarzanie danych, uzyskać dostęp do swoich danych; poprosić o: sprostowanie i uzupełnienie danych, usunięcie danych; ograniczenie przetwarzania danych; wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych, wystąpić o przeniesienie danych; wnieść skargę do organu nadzorczego.

 

Plan szkolenia

 

Wykład eksperta medycznego, który opowie o:

 

Przyczynach depresji u nastolatków

 • Dlaczego chorują już dzieci?
 • Co sprzyja rozwojowi choroby?
 • Czy mamy wpływ na czynniki, które predysponują do rozwoju depresji?

Objawach depresji u nastolatka:

 • Jak zobaczyć depresję u dziecka?
 • Czy obniżony nastrój to zawsze depresja?
 • Chore czy źle wychowane? Jak nie pomylić depresji z buntem nastolatka?

Myślach samobójczych w depresji

 • Dlaczego u dzieci pojawiają się myśli o samobójstwie
 • Jak nie przegapić subtelnych sygnałów, które wysyła dziecko
 • Jak reagować w sytuacji zagrożenia

Roli dialogu w depresji

 • Konieczność budowania więzi z dzieckiem od najmłodszych lat
 • Siła rozmowy i wzajemnego zaufania

Co robić, gdy usłyszymy diagnoza: depresja?

 • Gdzie szukać pomocy
 • Jak wspierać swoje dziecko
 • Czego na pewno nie robić

 

Wystąpienie ekspertki specjalizującej się w pomocy telefonicznej i online dzieciom oraz dorosłym w trudnych sytuacjach życiowych, która opowie o tym

 

 • Jak presja wpływa na życie nastolatków?
 • Z jakimi problemami borykają się dzieci i nastolatki?
 • Do czego doprowadza dzieci to z pozoru beztroskie dzieciństwo (Masz się „tylko uczyć”) ?
 • Dlaczego rodzice nie zauważają depresji u swoich dzieci mówiąc, że są po prostu źle wychowane
 • Dlaczego dialog i więź z dzieckiem są tak ważne?

 

Wykład edukatorki, współautorki materiałów metodycznych dla nauczycieli, która przedstawi Scenariusz lekcji o depresji w praktyce i wskaże

 • Na co warto zwrócić szczególną uwagę?
 • Jakie pytania czy reakcje uczniów mogą się pojawić i jak sobie z nimi poradzić?
 • Jak nakłonić uczniów do otwartej i szczerej rozmowy?
 • Jak rozmawiać i słuchać, a nie tylko zadawać pytania?
 • Skąd pobrać materiały metodyczne.

 

 

Szkolenie poprowadzą:

 

dr Tomasz Srebnicki

Starszy asystent w Klinice Psychiatrii Wieku Rozwojowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, certyfikowany terapeuta poznawczo-behawioralny (certyfikat PTTPB nr 83). Wykładowca w Szkole Psychoterapii Centrum CBT-EDU. W codziennej praktyce zajmuje się diagnozą psychologiczną i neuropsychologiczną dzieci i młodzieży, prowadzi terapię poznawczo-behawioralną zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego, zaburzeń tikowych, zaburzeń lękowych i innych zaburzeń emocjonalnych, zaburzeń nastroju, anoreksji i bulimii, pracuje z dziećmi z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej i zaburzeń koncentracji uwagi (ADHD) zaburzeniami zachowania oraz ich rodzinami, prowadzi terapię oraz treningi rodzicielskie dla rodziców dzieci z ADHD.

Lucyna Kicińska

Członkini Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego. Absolwentka Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego, Studium Terapii Narracyjnej. Od 15 lat związana z organizacjami pozarządowymi specjalizującymi się w pomocy telefonicznej i online dzieciom i dorosłym w trudnych sytuacjach życiowych. Autorka narzędzi edukacyjnych dotyczących bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Prowadzi szkolenia profesjonalistów z zakresu świadczenia pomocy przez telefon i online, przeciwdziałania przemocy, zachowaniom ryzykownym dzieci, autoagresji i samobójstwom.

Agnieszka Górecka

Wiceprezeska Fundacji Edukacji Społecznej, pedagog, terapeutka TSR, trenerka umiejętności psychospołecznych, coach oddechem, specjalistka w zakresie zdrowia psychoseksualnego, współautorką poradników metodycznych z zakresu edukacji zdrowotnej dla nauczycieli, w tym Scenariusza lekcji nt. depresji. Współprowadziła pierwsze zajęcia w szkołach ponadpodstawowych w ramach pilotażowego programu edukacyjnego (Nie)widzialna Nastoletnia Depresja

 

 

 

Patronat Merytoryczny:

 

Partnerzy:

 

0 replies on “Szkolenie dla nauczycieli i lekcja pokazowa pt. (Nie)widzialna Nastoletnia Depresja (Poznań)”