Aktualności

Wpływ lęku na zaburzenia depresyjne

Istnieją kontrowersje, czy charakter zaburzeń lękowych towarzyszących bezpośrednio epizodom depresyjnym, czy też je poprzedzających, wpływa na długotrwałe rokowanie, w tym na ciężkość i częstość nawrotów…

Jak poprawić leczenie depresji

W komentarzu redakcyjnym na łamach Journal of Affective Disorders podsumowano dotychczas zgromadzoną wiedzę i przedstawiono kierunki przyszłych prac mających poprawić skuteczność leczenia depresji. Wiele badań…